divendres, 11 de març de 2011

EL BLOC DENUNCIA QUE ALAQUÀS RENOVA ELS JOCS INFANTILS INCOMPLINT LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT

Parc de l'Hort de Sant Josép
L'ajuntament d'Alaquàs ha promogut la renovació dels jocs infantils oblidant-se totalment del col·lectiu de persones amb discapacitat i obviant la normativa vigent d'accessibilitat d'espais públics.

Els nous jocs infantils instal·lats no han tingut en compte l'establiment de mesures per tal de garantir i fer efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, dret que s'estableix en els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució espanyola.

 
El portaveu del Bloc d'Alaquàs, Vicent Forment, ha denunciat que "La senyora alcaldessa ha publicitat els nous parcs infantils d'Alaquàs com el millors parcs per als xiquets i xiquetes en l'últim Butlletí d'Informació Municipal i no ha tingut la sensibilitat oportuna amb el col·lectiu de persones discapacitades del nostre poble".

 
Els nous parcs infantils incompleixen la Llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat, el Reial Decret 505/2007 de condicions dels espais públics urbanitzats i la Ordre VIV/561/2010 que desenvolupa este últim Reial Decret.

En concret la normativa estableix que els nous elements que s'instal·len en els espai públics urbanitzats no han de tindre escalons o resalts que impedisquen l'accés de cadires de rodes, en canvi, tots els nous parcs instal·lats en Alaquàs tenen un rastell que impedeix totalment l'accés de persones amb discapacitats motores, a més de poder provocar caigudes als xiquets i xiquetes que els utilitzen.
Vicent Forment ha manifestat que "exigiran a l'alcaldessa que reforme immediatament tots els parcs per adaptar-los a la normativa d'accessibilitat i que en cas contrari denunciaran els fets a l'organisme competent sense descartar les actuacions judicials previstes a l'empara de la Llei 51/2003".

dilluns, 7 de març de 2011

Dones lliures en un país lliure


El BLOC JOVE treballa per la llibertat del poble valencià i conseqüentment per la llibertat de les persones que l'integrem, les valencianes i els valencians. Així doncs el feminisme, entés com a moviment per l'alliberament i la igualtat real i efectiva de la dona, forma part intrinsecament del nostre pensament.

Les dones, i els hómens que formem part del BLOC JOVE volem fer un especial esforç per trencar les barreres de discriminació social, laboral i cultural que patix la dona al nostre país i a la resta del món. Així mateix volem fer costat a la lluita contra la violència masclista que cada any es cobra centenars de vides i tracta de tirar a perdre moltes altres.

Volem treballar també per tal que les dones assolim amb normalitat el paper que, en peu d'igualtat amb els hómens, ens correspon en la política i molt especialment en les polítiques de joventut.