dimarts, 28 de juny de 2011

ORDRE DEL DIA PLENARI

DECRET DE CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SESSIÓ ORGANITZATIVA

Havent de celebrar la sessió núm. 11 extraordinària de l'Ajuntament Ple el dia 30 de juny de 2011, a les 20 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, a fi de complir al que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

11-1. Aprovació de l'acta corresponent a la sessió constitutiva celebrada el dia 11 de juny del 2011.

11-2. Acords organitzatius després de la designació de la nova alcaldessa. Resolucions d'Alcaldia sobre organització Municipal. Dació de compte.

a) Designació de tinents d'alcalde.

b) Designació de membres de la Junta de Govern Local.

c) Delegacions conferides per l’alcaldessa.

d) Delegació de competències de l’alcaldessa a la Junta de Govern Local.

e) Dació de compte del Decret relatiu a col·locació dels regidors i regidores en el
Saló de Sessions.

11-3. Donar compte de l’escrit dels Portaveus de Grups sobre composició de Grups Polítics i designació de Portaveus.

11-4. Nomenament de representants de la corporació en Òrgans Col·legiats que haja d’estar representada.

a) Mancomunitat l'Horta Sud.
b) Àrees Metropolitanes (entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, i entitat Metropolitana per al Tractament de Residus).
c) Consorci Provincial d'Extinci d'Incendis.
d) Consell Escolar Municipal.
e) Consells Escolars de Centre.
f) Consorci per a la promoció de la Cultura Musical en la localitat d'Alaquàs.
g) Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
h) Consorci per a la Xarxa Jovesnet d'Informació i Participació per als Joves -Xarxa Jovesnet-.
i) Fons Valencià per a la Solidaritat (FVS).
j) Patronat de la Fundació Empresarial FIDES.
k) Consorci per a la gestió derecursos, activitats i serveis en l’àmbit Esportiu de l'Horta (GRUP SPORTSHORTA).
l) Consell d'Administració del Servei Municipal de Radiodifusió.
m) Consorci per al desenvolupament la Televisió Digital Terrestre (TDT) local pública de la demarcació de Torrent.
n) Agència Estatal de l'Administració Tributària.
n) Consell Agrari Municipal.
ñ) Comissió de Seguiment de Col·laboració amb la Delegació d'Hisenda, en matèria de gestió cadastral.
o) Designació de representants en l'Ecoparc.
p) Designació de representants d'aquest Ajuntament en l'Oficina de la Bicicleta (HORTAENBICI).

11-5. Fixació de la periodicitat de les Sessions Plenàries amb caràcter ordinari.

11-6. Creació i composició dels òrgans complementaris:
a) Junta de Portaveus.
b) Comissió Especial de Comptes.
c) Comissió Informativa Permanent d'Urbanisme i Serveis municipals, Govern Interior, i Desenvolupament Sociocultural i Econòmic Local.
d) Mesa de Contractació i Comissió de Seguiment i Control del Servei d'Abastiment de l'Aigua i Clavegueram.
e) Comissió Municipal de Patrimoni.

11-7. Determinació del número, característiques i retribucions del personal
eventual, que es refereix l’art. 104.1 de la Llei 7/85.

11-8. Determinació de càrrecs amb dedicació, assistències i indemnitzacions per
a membres de la Corporació.

11-9. Fixació de les assignacions als Grups Polítics d’acord amb l’art. 73.3 de la
Llei de Bases 7/85.

11-10. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

Alaquàs, 27 de juny de 2011.

dimarts, 21 de juny de 2011

Qüestions econòmiques del pacte d'investidura

Volem aclarir algunes qüestions en relació a la proposta de reducció de les retribucions als grups polítics i les assignacions als regidors que haureu pogut vore en el text de l’acord d’investidura. Heu vist els números finals i volem mostrar quins eren els números previs a la proposta i la previsió de despesa.

1. Assignacions anuals per grups municipals i per regidors

Per tant amb la nostra proposta ens estalviarem 136.960 € en assignacions als grups municipals.

2. Retribucions per assitències a plenaris i comissions

Les assistències dels regidors als órgans de govern, comissions i plens deuen ser retribuïts als regidors pel treball d’estudi i preparació que requereixen. Els membres de l’equip de govern i els portaveus de cada grup polític municipal tenen major càrrega de treball, per això les seues retribucions són un poc majors. La proposta feta representa un 25 % d’estalvi respecte de xifres de principi de 2011 (més encara si considerem les de 2007 a 2010)

L’alcaldessa i els regidors alliberats no cobraran per assistir a plenaris i comissions

Els plenaris, per exemple, passaran de costar uns 6600 € (segons anys) a costar uns 3357 €

3. Personal de confiança

Es tracta de persones expressament contractades per a la gestió política de determinades àrees o per a l’assessorament dels grups municipals. Les tria l’alcalde o alcaldessa i cessen quan ho fa el polític que ha decidit que se’ls contracte. Durant la legislatura 2007-2011 s’ha contractat personal de confiança per a la gestió de les següents àrees: assessors polítics, departament de comunicació, gerent cultural, gerent d’esports, tercera edat. L’acord d’investidura marcava que no es contractaria personal de confiança, tot considerant que les treballadores i els treballadors municipals tenen suficient preparació per cobrir les funcions de gestió de les distintes àrees.

* En les dades obtingudes sobre la Despesa 2011 n’hi ha personal de confiança que només s’ha comptat fins a final de la legislatura 2007-2011 i altre que compta fins a final de l’any 2011.

4. Regidors alliberats

Són els regidors que es dediquen totalment o parcialment a la gestió política i cobren per fer-ho. Un dels regidors alliberats sol ser l’alcalde o alcaldessa.

La proposta feta ha sigut d’assignar una quantitat anual màxima de 210.000 € per a regidors alliberats, però això no implica que es gaste per complet.

A l’hora d’establir la xifra s’han fet diverses valoracions:

· El sou mitjà estaria al voltant del 35.000 € bruts/any

· Es comptava com a alliberats a l’alcalde/ssa i un màxim de 5 regidors. Aquests 5, en els nostres comptes, podrien ser (encara no s’ha concretat)

§ tres regidors de l’equip de govern a jornada completa o un altre número a temps parcial, per compensar amb alliberats la desaparició del personal de confiança.

§ El regidor del Bloc-Els Verds d’Alaquàs perquè si no no es podria fer bé el treball de control, de revisió, la realització de propostes, la informació a la ciutadania i, en definitiva, el treball d’oposició seriosa, constant i constructiva

§ Un regidor del PP. La nostra coalició ha proposat durant les negociacions un govern de consens, donada la situació municipal, però ha sigut rebutjada pel PSOE i pel PP. No obstant, en la proposta econòmica hem deixat la porta oberta a què, si el PP vol treballar per a fer gestions concretes a favor del poble i necessita tindre un alliberat, això siga possible.

· ,La proposta de 210.000 € està feta per a què puguen cobrar 6 persones, però si al final n’hi ha menys alliberats no es gastarà tota la xifra i encara estalviarem més.

· En la proposta no està fixat el jornal de l’alcaldessa, quan més elevat siga aquest menys cobraran els regidors alliberats.

A aquesta informació volem afegir, que durant la legislatura 2007-2011 el PP va tindre alliberats, tant regidors com personal de confiança a temps complet o parcial segons l’any. Això es va fer d’acord amb el PSOE, amb qui ara sembla que no vol parlar i no es va fer públic com ara està fent-ho Bloc-Els Verds d’Alaquàs. Les xifres són:

Despesa alliberats PP

2007

(3) 78.600 €

2008

(2) 45.000 €

2009

(2) 46.000 €

2010

(2) 66.000 €

TOTAL

213.600 €

El cost mitjà entre personal de confiança i regidors alliberats, incloent alcalde/essa, durant la legislatura 2007-2011 és de 353.000 € i amb la nostra proposta el màxim de cost serà de 210.000 €
dijous, 16 de juny de 2011

Acord d'investidura

 Pots consultar l'acord d'investidura signat entre el Bloc-Els Verds d'Alaquàs i el PSOE en aquest enllaç

dissabte, 11 de juny de 2011

Retalls de premsa fins a la investidura.

NOU ALAQUÀS
HORTANOTICIAS

Alaquàs
Los candidatos del PSPV y Bloc, Elvira García y Vicent Forment, suscriben el pacto de investidura.

Compromís firma con el PSPV un pacto de investidura con una auditoría y un plan de saneamiento económico como condiciones

Última actualización 11/06/2011@21:43:02 GMT+1
La candidata del PSPV a la Alcaldía de Alaquàs y alcaldesa en funciones, Elvira García, será reelegida el próximo sábado como alcaldesa gracias al voto del único concejal de la coalición Bloc-Compromís, Vicent Forment, después de firmar un pacto de investidura que obligará al PSPV a acometer importantes medidas y recortes para reducir la amplia deuda económica que arrastra el Ayuntamiento.

+ García considera que el acuerdo refleja el apoyo mayoritario del pueblo a las “fuerzas progresistas”
A las 16.00 horas, Elvira García y Juan Antonio Oñate, candidata y secretario local del PSPV, respectivamente, han suscrito un documento que recoge las exigencias del Bloc-Compromís de Alaquàs para convertir a García en alcaldesa. El acuerdo ha sido firmado por Vicent Forment como concejal de la coalición, por Paco Muñoz como representante d’Els Verds d’Alaquàs y Concepció Ferrer, como secretaria de Organización del Bloc.

Entre las exigencias de la coalición, la realización de una auditoria antes de que finalice el 2011 y la exposición de sus resultados a la ciudadanía en una asamblea abierta durante el primer trimestre de 2012. Una vez se conozca la verdadera situación económica del Ayuntamiento, el equipo de Gobierno deberá redactar un Plan de Saneamiento para toda la legislatura y someterlo a una evaluación anual.

Forment también ha destacado como una medida “importante” para reducir el gasto la reestructuración del sistema de subvenciones a las asociaciones. Un hecho que el edil de Compromís ha reconocido que puede resultar impopular aunque ha señalado que la ciudadanía de la Alaquàs es responsable y sabrá aceptar los recortes si se les explica con transparencia la situación real de las cuentas del Consistorio.

En aras de esa transparencia y a petición de los vecinos y del recién surgido movimiento 15M, el Bloc ha incluido en el documento la redacción de un reglamento para incrementar la participación ciudadana y la creación de los presupuestos participativos en el año 2012. También se exigirá absoluta claridad en los procesos selectivos municipales con la creación de una bolsa de trabajo con criterios de baremación públicos y de actualización mensual así como la publicidad de los criterios seguidos para otorgar o denegar subvenciones del área de Bienestar Social.

En el capítulo de Personal, el documento firmado por la futura alcaldesa incluye la reducción a la mitad de la asignación anual destinada a los grupos políticos que quedará en 4.000 euros y la anulación de la asignación fija mensual por concejal. Asimismo, se reducirán en un 25% las asignaciones por asistencia a pleno y comisión y la cantidad anual destinada a la retribución de la alcaldesa y un máximo de cinco concejales liberados, entre ellos, el propio Forment, no superará los 210.000 euros, una cifra que equivale a menos de la mitad de lo que se gastó en 2010 en este concepto.

El PSPV ha renunciado, igualmente, a mantener o contratar cualquier tipo de personal de confianza o asesores, una medida que Compromís justifica en el ahorro económico que supondrá y en que los trabajadores de la plantilla del Ayuntamiento se pueden hacer cargo de las diferentes áreas.

La revisión y recuperación de los servicios municipales cuya gestión esté cedida a empresas externas al ayuntamiento para que los asuman los trabajadores municipales es otro de los puntos que recoge este acuerdo así como la exigencia de que la actual concejal de Economía y Hacienda, María Isabel Mondéjar, no se haga cargo de esta área ni sea una de las ediles liberadas.

El documento, de quince puntos concretos, incluye también exigencias de otra índole como la revisión del modelo urbanístico para limitar el crecimiento y proteger la huerta; que los portavoces de todos los grupos municipales formen parte de la Comisión de Gobierno; la realización de un estudio para el ahorro y eficiencia energética en las instalaciones municipales; el cumplimiento del reglamento de normalización lingüística; la cesión de terrenos municipales para crear huertos recreativos y educativos y la transparencia en la información con una accesibilidad total a todos los grupos políticos y a todos los vecinos a través de la web municipal.

Pacto de investidura, no de Gobierno

En rueda de prensa, Forment ha explicado que el acuerdo suscrito sólo implica el apoyo del Bloc para que Elvira García sea alcaldesa pero, en ningún caso, supone que Compromís entre a formar parte del Gobierno municipal.

Según el concejal electo, la formación ha decidido que es más beneficioso para el pueblo tener la libertad de poder apoyar las ideas que consideren buenas para Alaquàs tanto si vienen desde el PSPV como desde el PP y, de igual modo, rechazar las propuestas con las que no estén de acuerdo.

Negociaciones con el PP

Como llave de Gobierno y con el firme propósito de escuchar las propuestas interesantes de los dos partidos mayoritarios, Compromís ha mantenido reuniones tanto con el PSPV como con el PP, aunque, con los populares no han llegado a consolidarse en un acuerdo formal para llevar a su candidato, Pepe Pons, a la Alcaldía y es que, según han explicado Vicent Alòs y Consol Barberà, miembros de la comisión negociadora por parte de Compromís, las conversaciones con el PP fueron “en otros términos”.

Para empezar, el PP quería estabilidad y propusieron, desde el principio, un pacto de Gobierno que Compromís no estaba dispuesto a aceptar. Aún así, siguieron las conversaciones centradas, sobretodo, en arrancar compromisos del PP para atraer al municipio las inversiones e infraestructuras que dependen de la Generalitat, gobernada también por el PP.

Ante la imposibilidad de asumir esos compromisos por parte del grupo municipal hasta no conocer la composición del Gobierno autonómico, Compromís ha decidido suscribir el acuerdo con el PSPV y mantenerlo en el Gobierno de Alaquàs porque, además, insisten en que los votos de todas las fuerzas “progresistas” (PSPV, Bloc-Els Verds –Compromís-, EU y UCE) superan ampliamente los votos conseguidos por los ‘populares’, 8.235 votos por los 6.715 del PP

divendres, 3 de juny de 2011

VALORACIÓ DELS RESULTATS A NOU ALAQUÀS


VICENT FORMENT - COALICIÓ COMPROMÍS
1) ¿Qué valoración haría sobre los resultados obtenidos en estas elecciones?
Els resultats han sigut molt bons per a nosaltres perquè hem obtingut un regidor que ens permetrà  tindre major projecció de les nostres propostes i ifluir en el govern municipal. El conjunt dels resultats deixa per una banda una llista més votada que és la del PP, però una majoria progressista que la supera en més d’un miler de vots que són els del PSOE, Bloc-Els Verds d’Alaquàs i EU. Les dues coses s’han de tindre en compte.
Per altra banda, per culpa de la llei aprovada pel PP i el PSOE, que estableix una barrera del 5% dels vots per a obtindre representació i de la Llei d’Hont, dues formacions polítiques s’han quedat fora de l’Ajuntament, i els grans partits tenen regidors amb menys vots: els regidors del PP i el PSOE representen uns 600 vots cadascun, i el regidor del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha de representar 1193 vots. No és una representació proporcional. Si haguerem tingut uns 25 vots més hauriem obtingut 2 regidors.  

2) ¿Han sido los que esperaba?
Sí, perquè la política que s’ha fet a fins ara a Alaquàs ha fet que la gent votara per a provocar un canvi.

3) ¿Qué papel piensa que debe jugar Bloc – Els Verds d’Alaquàs en esta legislatura?
La coalició Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha de fer el paper que ha defensat durant la campanya electoral : de control de la despesa, de foment de la transparència i de la participació ciutadana, de la renovació dels valors democràtics de servei al poble, del respecte a les diferents opinions, de l’honestedat, de la defensa del medi ambient. En este sentit, donarem suport a qualsevol proposta que siga beneficiosa per al poble, independentment de quin siga el color del govern municipal.

4) ¿Tiene alguna propuesta firme del PP o del PSOE?
Hem iniciat contactes amb els dos partits però no tenim cap proposta concreta, estem pendents de seguir parlant.

5) Los ciudadanos han hablado y está claro que más del 50% piden un cambio, ¿cabría la posibilidad de un gobierno tripartito, es decir lo mejor de los tres programas?
Nosaltres hem defensat la voluntat de sumar, no ens agrada la confrontació crispada que alguns utilitzen a tothora. Les bones propostes per a la gestió es poden fer des de qualsevol grup polític i des de qualsevol ciutadà individual o en grup. Donada la situació econòmica de l’ajuntament també podria ser una opció. 

6) ¿Qué opinión le merece la alta abstención y los votos en blanco?
No és cert que ha hagut una alta abstenció, de fet la participació ha sigut més alta que en les últimes eleccions autonòmiques, i al País Valencià la més alta participació de tota Espanya. 
Respecte als vots en blanc, serveixen per a augmentar el percentatge de participació i afavoreixen els grups majoritaris i el bipartidisme. 

7) ¿Qué les diría a los “indignados” de las muchas plazas de España ocupadas?
Representen un signe de vitalitat cívica, està molt bé que la gent es mobilitze al marge dels partits i reclame allò que vol. Des del Bloc – Els Verds d’Alaquàs estem  oberts a la participació, i volem ser la veu de les nostres veïnes i veïns per a canviar les lleis que facen falta per a millorar la democràcia. 

8) ¿Algún mensaje para los Alaquaseros que no la han votado?
Que també estem al seu servei per al que vullguen.