dimarts, 29 de maig de 2012

La placa escultórica del doctor Faustí Barberà se deteriora en Alaquàs


LAURA SENA Levante-EMV

Bloc-Verds denuncia el olvido, reclama que sea rehabilitada y colocada en el claustro del Castell

 A pesar de la trascendencia de sus trabajos médicos y sus postulados valencianistas a principios del siglo XX, la placa escultórica que Alaquàs, su pueblo natal, le dedicó en 1926 al doctor Faustí Barberà y que está colocada en la calle que lleva su nombre, se deteriora en el olvido. la mencionada placa está esculpida con su retrato y también tiene grabado su nombre, además de un adorno floral. el paso del tiempo, por un lado, y las agresiones, por otro, ya que numerosos cables de suministros la atraviesan, han provocado alguna rotura en la superficie. Por este motivo, el grupo municipal Bloc-Els Verds ha reclamado al consistorio que se inicien «lo más rápidamente posible» los trabajos de recuperación y limpieza de esta placa. así se recoge en una moción que la coalición ha presentado y que se debatirá en el próximo pleno.

Además, Bloc-Verds pide que, una vez restaurada, se cambie su emplazamiento, del actual en la calle que conecta Virgen del Olivar con carretera de Aldaia —la vía que lleva su nombre— al claustro del Castell de Alaquàs para que «recobre así la dignidad que merece el personaje y pueda ser conocida y contemplada por toda la población».

Para apoyar su propuesta, Bloc-Els Verds cita fragmentos de los trabajos que sobre la figura de Barberà ha realizado el investigador local y experto en la renaixença valenciana Rafael Roca, algunos de ellos publicados en los Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. Así, la moción recuerda que el médico e intelectual Faustí Barberà está reconocido como un pionero en las técnicas de enseñanza de los sordomudos y fue un destacado valencianista que «debería merecer más atención de los ciudadanos de Alaquàs y del ayuntamiento». Fue el responsable de denunciar «por primera vez el proceso de sustitución lingüística que padecen los valencianos », según los trabajos de Roca, y su discurso más emblemático, «de regionalisme i valentinacultura », pronunciado en Lo Rat Penat en 1902, se considera «la obra que inicia públicamente el lento y trabajoso camino de la reivindicación política nacionalista y su necesaria encarnación social a través de unas influyentes organizaciones políticas».

Notícia publicada al Levante-EMV de 29 de maig de 2012

divendres, 18 de maig de 2012

El BLOC-ELS VERDS vota en contra de les condicions del credit per al pagament a proveïdors.El Regidor del Bloc-Els Verds, Vicent Forment  ha votat, en Ple Municipal extraordinari, en contra de la proposta presentada pel Govern Municipal per a aprovar l'operació de préstec per import de 11.187.327,24 € per a pagar als proveïdors als quals deu aquest Ajuntament. El problema ve donat quan es vota a cegues pel que fa als bancs amb els quals es van a formalitzar les operacions de crèdit i, especialment, quant al tipus d'interès que finalment tocarà pagar a l’Ajuntament.

El Banc d'Espanya posa els diners en funcionament a un interès d'un 1%. No obstant açò, segons estimacions del govern municipal, aquest interès, de tipus variable, podria oscil·lar finalment com a producte financer oferit per la banca privada entre un 5 i un 6%. Altres estimacions més realistes ho situen entorn d'un 8%.

En qualsevol cas, com denunciava en el Ple Vicent Forment, “es tracta d'un negoci redó per a la banca privada que, sense cap tipus de risc, adquireix un desproporcionat volum de negoci oferit en safata per l'Estat a interessos
que estan per damunt fins i tot del preu del mercat, tot açò amb diners del Banc d'Espanya; és a dir, que els diners de tots els ciutadans se li concedeix als bancs perquè aquests al seu torn ho presten als ajuntaments -on els mateixos ciutadans estem representats- perquè facen amb açò un negoci redó a costa de retallades de serveis reflectits en els respectius plans d'ajust. Plans d'ajust, per cert, que poden quedar invalidats de ple dret si les previsions pel que fa als tipus d'interès es desborden, cosa més que possible.” 

Segons Forment, poden donar-se casos fins i tot que aquest pagament no supose cap injecció de liquiditat per a les empreses i proveïdors, ja que els deutes que aquests tenen amb els bancs poden absorbir la quantia que el respectiu ajuntament salde amb ells.

Vicent Forment ha deixat clar també en el Ple que la responsabilitat de l'aprovació d'aquesta mesura no recau exclusivament en el Govern Municipal, ja que a aquest se li presenta una mesura davant la qual té les mans lligades i que no té més remei que acceptar. Però sí assenyala la incompetència d'un Govern de Rajoy absolutament incapaç d'oferir alternatives que no passen pel rescat al sector de la banca, i que no se senta a imposar unes mesures més avantatjoses per a la ciutadania
, marcant uns tipus d'interès fixos i menys elevats dels quals imposa el mercat. 

dilluns, 14 de maig de 2012

Dilluns 14 de maig Ple Extraordinari i Urgent


Dilluns 14 de maig, a les 20,00 hores es celebrarà Ple Extraordinari i Urgent en els seguënts punts de l’ordre del dia:

  1. Pronunciament de la urgència de la sessió i ratificació dels punts en l’Ordre del dia.
  2. Dació de compte dels escrits presentants per la regidora del PP Francisca Sanchis Casanova, per mitjà de la que deixa constància de l’abandó del Grup Popular i el seu pas a “no adscrita”, i adscripció a comissions informatives.
  3. Expedient de préstec de conformitat amb el RDL 4/2012 de 24 de febrer.
  4. Informe trimestral de Tresoreria i intervenció (primer trimestre de 2012) en compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010.
  5. Modificació Ordenança Municipal de la prestació del Servei d’Educació Infantil a la Primera Infancia (0 a 3 anys) d’aquest Ajuntament d’Alaquàs.
  6. Modificació puntual núm. 17 del PGOU, consistent en la supressió de la consideració com a equipament públic d’edifici municipal. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública d’expedient de desafectació a l’ús públic.
  7. Compareixença de la regidora de Salut Pública Isabel Mondejar Villarejo formulada pel grup municipal PP al Ple de la Corporació, sobre observatori de salut.

dimarts, 1 de maig de 2012

S'aprova la moció del Bloc-Els Verds d’Alaquàs sobre la recollida d'oli domèstic.


El ple del passat dijous 26 d’abril va aprovar per unanimitat les dues mocions presentades pel grup municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs.

La primera que va ser aprovada fou la d’iniciar la implantació en el nucli urbà, contenidors destinats a la recollida selectiva i reciclatge d’olis domèstics.   Així com portar a terme una campanya de conscienciació ciutadana per animar a la gent a no llençar l'oli a l'aigüera, fet que contamina enormement.

La segona moció  aprovada va ser la de  realitzar la redacció d’un Reglament de Comunicació Democràtica i Publicitat Institucional que deu regular entre altres aspectes la inserció de publicitat institucional, les campanyes de publicitat institucional i el contingut de la web municipal i les xarxes socials.

El portaveu del Grup Municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha assenyalat que mentre els dos partits majoritaris presenten al plenari mocions que res tenen a vore amb les competències municipals, des del Bloc-Els Verds continuarem treballat per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre poble.