divendres, 28 de juny de 2013

Forment sol•licita que el 3 de juliol onegen les banderes a mitja asta en record a les víctimes de l’accident de Metro València.


El portaveu del Bloc-Els Verds va realitzar la petició formalment a la primera edil municipal en el Ple d’ahir.

El portaveu del grup municipal del Bloc-Els Verds en l’Ajuntament d’Alaquàs, Vicent Forment, va sol·licitar formalment en el Ple d’ahir dijous que el pròxim 3 de juliol les banderes del consistori onegen a mitja asta durant tota la jornada, en complir-se set anys del tràgic accident de Metro València, proposta que va ser acceptada per la primera edil.

«Es tracta d’una forma simbòlica de recordar a 43 persones que van perdre la vida, una d’elles d’Alaquàs, de compartir el dol dels seus familiars i solidaritzar-nos amb totes les víctimes. Aquest trist aniversari coincideix amb la reobertura del debat públic en gran mesura produït per la incansable acció de l’Associació de Víctimes, per la qual cosa aquesta data no pot passar inadvertida i les institucions democràtiques i els seus representants hem de contribuir a recordar-ho», va afirmar l’edil.

El portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs assegurava que «davant el coneixement de nous elements, circumstàncies i informes desconeguts en el seu moment, aquests han de ser valorats i en coincidència amb l’Associació de Víctimes, el seu grup ja va presentar una moció al ple municipal el passat mes de maig en la qual s’exigia una nova investigació, per a tractar de conèixer la veritat de l’ocorregut en aquell fatídic accident i creiem, que la Generalitat no pot donar l’esquena a la legítima petició dels familiars dels morts i ferits i en definitiva al conjunt de la societat valenciana».

«Creiem que tots devem en aquesta data significativa realitzar un crític record dels fets perquè és una obligació moral continuar insistint en la identificació de les responsabilitats i la seua depuració», va apuntar el regidor.

-
Forment solicita que el 3 de julio ondeen las banderas a media asta en recuerdo a las víctimas del accidente de Metro Valencia

El portavoz del Bloc-Els Verds realizó la petición formalmente a la primera edil municipal en el Pleno de ayer.

El portavoz del grupo municipal del Bloc-Els Verds en el Ayuntamiento de Alaquàs, Vicent Forment, solicitó formalmente en el Pleno de ayer jueves  que el próximo 3 de julio las banderas del consistorio ondeen a media asta durante toda la jornada, al cumplirse siete años del trágico accidente de Metro Valencia, propuesta que fue aceptada por la primera edil.

«Se trata de una forma simbólica de recordar a 43 personas que perdieron la vida, una de ellas de Alaquàs,  de compartir el duelo de sus familiares y solidarizarnos con todas las víctimas. Este triste aniversario coincide con la reapertura del debate público en gran medida producido por la incansable acción de la Asociación de Víctimas, por lo que esta fecha no puede pasar inadvertida y las instituciones democráticas y sus representantes debemos contribuir a recordarlo», afirmó el edil.

El portavoz del Bloc-Els Verds de Alaquàs aseguraba que «ante el conocimiento de nuevos elementos, circunstancias e informes desconocidos en su día, éstos deben ser valorados y en coincidencia con la Asociación de Víctimas, su grupo ya presentó una moción al pleno municipal el pasado mes de mayo  en la que se exigía una nueva investigación, para tratar de conocer la verdad de lo ocurrido en aquel fatídico accidente y creemos, que la Generalitat no puede dar la espalda a la legítima petición de los familiares de los fallecidos y heridos y en definitiva al conjunto de la sociedad valenciana».


«Creemos que todos debemos en esta fecha significativa realizar un crítico recuerdo de los hechos porque es una obligación moral continuar insistiendo en la identificación de las responsabilidades y su depuración», apuntó el concejal.

Alaquàs 28 de Juny de 2013

dimarts, 25 de juny de 2013

Assemblea oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs

Des del Bloc-Els Verds d’Alaquàs volem que la participació en els afers públics locals siga directa i continuada, per això, hem articulat l’ASSEMBLEA OBERTA DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS, on votants, simpatitzants i veïns de la localitat podeu vindre i conèixer de primera ma els temes que es debatran al ple municipal.

En l’Assemblea podreu donar la vostra opinió i també es replegaran propostes d’actuacions, iniciatives i suggeriments d’activitats a realitzar al nostre poble.

Volem  ser un canal i un altaveu de la ciutadania en l’ajuntament, la Diputació Provincial, Les Corts Valencianes i el Congrés del Diputats.

SOM COM TU i VOLEM SER LA TEUA VEU!!

L’Assemblea Oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs de Juny tindrà lloc el dimecres 26 de juny a les 22:00 al Passatge, Av/Blasco Ibañez 57 d’Alaquàs.

Per una Democràcia Real, vine i participa!!


dimarts, 18 de juny de 2013

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs celebra que la seua proposta d’horts urbans veja la llum al nostre poble.


Vicent Forment: “Alaquàs es posa per fi al nivell d’altres pobles que van anys per davant en aquest tema”

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs  celebra que la seua proposta d’horts urbans veja la llum després d’aprovar-se per unanimitat al ple de gener de 2012.  La proposta de creació d’una xarxa d’horts urbans a Alaquàs era un compromís electoral de la coalició, i va formar part dels acords de l’acord d’investidura signat amb l’equip de govern.

El Projecte d’horts urbans a Alaquàs comptarà en  esta primera fase en 63 parcel·les, situades junt a les instal·lacions esportives del Terç, i es el resultat del treball d’una Comissió composada per tots els grups polítics, tècnics municipals i col·lectius sensibilitzats amb el tema, que han estat treballant en els últims mesos per a la seua posada en marxa, tal i com es recollia a la moció presentada el seu dia pel Bloc-Els Verds d’Alaquàs.

Per al portaveu del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, cal remarcar el caràcter social que té el projecte. En aquest sentit, els horts que es posaran a disposició dels alaquasers i alaquaseres, seran adjudicats a persones aturades, persones majors, persones discapacitades  i també per a entitats i col·lectius locals. Així mateix, l’horticultura sempre serà ecològica.

Forment demana seguir convertint espais urbans en horts per dotar tots els barris de nous pulmons verds, per aconseguir oxigenar la ciutat i crear una xarxa que esponge l’àrea urbana.

dimarts, 4 de juny de 2013

Preguntes del ple ordinari de maig

Preguntes formulades, en el ple ordinari del mes de maig del passat 3 de juny, per Vicent Forment en  representació del grup municipal Bloc-Els Verds.

Al plenari del passat 26 de juliol de 2012, vaig formular una pregunta sobre el material de Radio Alaquàs, cedit a l’Ajuntament d’Aldaia, per saber on estava eixe material, després del tancament d’Aldaia Radio.  La Sr. Alcaldessa contestà que ho revisaria. Davant la falta de resposta, al plenari del 3 de desembre de 2012, vaig reiterar la meua pregunta per saber on està el material cedit, en aquest cas va ser el Sr. Oñate qui va manifestar que “del tema de Ràdio Alaquàs esbrinarà i l’informarà”.
Han passat 10 mesos de la meua pregunta al plenari, reiterada el passat desembre, sense que ha data de hui, s’ha donat cap resposta per part de l’equip de govern, sobre quina és la situació del material de Radio Alaquàs, cedit a l’Ajuntament d’Aldaia. Davant aquesta situació:

  • Sap l’equip de govern on es troba el material de Radio Alaquàs cedit a l’Ajuntament d’Aldaia? En cas de saber-ho pensa l’equip de govern contestar a la meua pregunta?.

Al plenari del passat 25 d’abril, es feu la Dació de compte de l’informe de  l’Auditoria de l’exercici 2010. La Sra. Alcaldessa manifestà que s’anava a fer públic el resultat de la mencionada auditoria. Un més després aquesta informació encara no s’ha fet publica. Davant aquesta situació:

  • Pensa l’equip de govern fer públic el resultat del mencionat informe d’auditoria? Perquè encara no s’ha publicat a la pàgina web municipal?. Quan la van a fer publica?

Al Plenari del Passat 27 de setembre de 2012, per pel plenari municipal una moció d’alcaldia per Institucionalitzar la creació d’uns premis amb la denominació CASTELL D’ALAQUÀS (9 d’OCTUBRE). Entre les propostes d’acord s’acordà: “Encomanar a la Directora de Serveis Socio-Culturals i al Director del Castell la confecció  de les dites bases per a la seua posterior submissió i consideració de la Comissió Informativa Municipal Permanent i Ple.”  I que “Una Comissió constituïda a l’efecte de entregar els premis decidirà la data exacta per a l’acte cada any, data que haurà d’estar pròxima al 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana.”  8 mesos després de l’aprovació de la moció encara no tenim cap document ni esborrany del mateix, sobre les bases del premi Castell d’Alaquàs (9 d’Octubre), ni s’ha constituït la comissió encarregada de decidir els premiats. Davant aquesta situació:

  • Pensa l’equip de govern portar a plenari les bases del premi Castell d’Alaquàs (9 d’Octubre), per al seu debat i aprovació? En quina data tenen previs fer-ho? Quan es va a constituir la comissió constituïda a l’efecte d’entregar els premis? Tindrem enguany la primera edició dels premis Castell d’Alaquàs (9 d’Octubre)?

Preguntes que ens han fet arribar dos veïns del nostre poble:

A l’exercici pressupostari de 2012, es varen produir uns drets reconeguts de  15.008,63€ en concepte de “Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Rústica.”.

  • D’aquesta quantitat recaptada per l’Ajuntament, Quina quantitat s’ha destinat a realitzar millores i/o inversions en temes agraris al nostre poble?

Hem pogut observar que sestà tallant el “seto” del paseig peatonal de Camí Vell de Torrent, situació que pot ocasionar situacions d’inseguretat al eliminar la protecció que representava front als vehicles que circulen per aquell carrer.

  • Perquè s’ha suprimit el “seto”?. Quina actuació està prevista fer en aquest carrer? Van a tornar a plantar-lo? 

dilluns, 3 de juny de 2013

Alaquàs debe 175.000 euros a la Unió Musical de luz y agua del Auditori Nou desde 2008


El pleno acuerda pagar dentro de un paquete de facturas de 500.000 euros que no tenían consignación.

LAURA SENA. Alaquàs

La Unió Musical d’Alaquàs (UMA) ha estado sufragando con sus recursos los gastos de luz y agua del Auditori Nou desde el año 2008, sin que el Ayuntamiento hiciera frente a su parte del global del gasto hasta ahora. Así quedó patente en el pleno de esta semana, en el que se aprobaron diversas operaciones económicas.

La UMA tiene unas instalaciones en el mismo edificio del Auditori Nou, de hecho, se construyeron en un proyecto único en 2003. Dado que durante años existia un único contador para todas las dependencias, la UMA ha estado pagando las facturas hasta que se han acumulado 175.000 euros, que ahora se pagarán.

La deuda con la UMA fue desvelada en el pleno por el concejal de Bloc-Verds, Vicent Forment, dentro de un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 5000.000 euros, de facturas que no tenían consignación presupuestaria. El edil criticó este impago a “la principal entidad cultural de la población” y señaló que otro de los pagos no presupuestado en 2012 es el del mantenimiento de los juegos infantiles, cuyo contrato arranca de hace una década. “ Esto es una muestra de cómo confecciona los presupuestos el PSOE”, dijo el concejal. ” Al final esta imprevisión la pagan los proveedores, muchos de ellos de Alaquàs que incluso se ven abocados a reducir plantillas por los impagos de las administraciones”, dijo. El interventor tomó la palabra para reconocer que el asunto del contrato de mantenimiento fue un error suyo.  (….)

Aquesta es una part de l’Article publicat al Levante-EMV el dissabte 1 de juny de 2013.