PROGRAMA ELECTORAL

Amb les múltiples idees que tenim per millorar Alaquàs, més totes les que hem anat recollint dels veïns i veïnes del nostre poble, hem elaborat un ampli programa electoral, del què m'agradaria destacar els punts principals.

1. Transparència. Ens comprometem a fer 4 assemblees durant la legislatura, una cada any, sobre el funcionament de l’Ajuntament.

 
2. Voluntat de servei. Entenem la política com un instrument al servei de la ciutadania, per això ens comprometem a baixar les remuneracions dels regidors i a suprimir càrrecs de confiança.

 
3. Control del deute. Compromís de fer una auditoria i un pla de sanejament econòmic per a tota la legislatura, mantenint els serveis bàsics però eliminant despeses supèrflues.

 
4. Pressupostos participatius. El 5% del pressupost d’inversions serà decidit per les veïnes i veïns d’Alaquàs.

 
5. Nou model de ciutat. Revisarem el PGOU per limitar el creixement de les zones urbanes i industrials. Protegirem les zones verdes de jardins i l’horta, i promourem la creació d’horts recreatius i educatius.

 
6. Serveis públics de qualitat. Exigirem a la Generalitat Valenciana la construcció immediata del Col·legi Ciutat de Cremona i del Centre Auxiliar de Salut.

7. Facilitar la mobilitat sostenible. Potenciarem el transport públic a nivell local i comarcal. Exigirem l’arribada del metro a Alaquàs i que el tren torne al centre de València. Impulsarem una completa xarxa de carril bici local i comarcal.

 
8. Respecte pel medi ambient. Ens comprometem a augmentar l’estalvi energètic en les instal·lacions municipals, a fomentar i facilitar la recollida selectiva de residus, i a reduir la contaminació lumínica i acústica dels nostres carrers.

Pots descarregar-te un resum del nostre programa electoral